Statutární orgán
Orgány spolkuStatutární orgán

ORGÁNY ATD ČR, z.s.

Statutární orgán ATD ČR, z.s. pro léta 2017 - 2020

Ing. František Vdoleček, CSc.
prezident ATD ČR, z.s.
Vysoké učení technické v Brně, FSI
Technická 2, 616 69 Brno
tel. : +420 541 142 202, mobil : +420 724 258 199
e-mail : vdolecek@fme.vutbr.cz
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
víceprezident ATD ČR, z.s.
Technická univerzita v Liberci, FS
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
tel. : +420 485 353 442, mobil : +420 602 429 519
e-mail : pavel.nemecek@tul.cz
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník - hospodář ATD ČR, z.s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
17. listopadu 15 / 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 324 600, mobil : +420 603 782 998
e-mail : ladislav.hrabec@vsb.cz