Kategorie I
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - elektroKategorie I

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik elektrických zařízení - Kategorie I

Osoba certifikovaná v Kategorii I je kvalifikovaná osoba certifikovaná pro provádění měření na elektrotechnických průmyslových zařízeních podle objektivních zavedených a uznávaných postupů a způsobů.

Osoba certifikovaná v Kategorii I bude kvalifikovaná pro tyto činnosti:
 • práci s přístroji na předem přidělených zařízeních,
 • používání stanovené měřicí techniky,
 • sběr a odečítání údajů z měřících přístrojů,
 • nastavovat a ovládat příslušnou techniku pro bezpečné zhotovení souborů a informací o zjištěném stavu elektrotechnických zařízení,
 • vyhodnocovat, zpracovávat, uchovávat a udržovat databázi zjištěných výsledků stavu jednotlivých zařízení,
 • provádění zkoušek za ustálených provozních podmínek podle předem specifikovaných postupů,
 • zjištění, že není přítomný žádný užitečný signál,
 • porovnání měření celkových nebo i jednotlivých hodnot naměřených výsledků,
 • podávat spolehlivé informace o zjištěném stavu zařízení,
 • znát a dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na elektrickém zařízení,
 • osoba s kvalifikací kategorie I. obdrží nezbytné instrukce nebo pracuje pod dohledem osob s certifikací kategorie II nebo III.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii I

Ing. Guňka Jan, ČEZ a.s., Elektrárna Dětmaroviceplatnost od : 08.12.2015
platnost do : 08.12.2020
doc. Ing. Hammer Miloš, CSc., Vysoké učení technické v Brně, FSIplatnost od : 23.03.2017
platnost do : 23.03.2022
doc. Ing. Prokop Lukáš, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostravaplatnost od : 11.04.2014
platnost do : 11.04.2022
Ing. Straka Václav, "TMV SS" spol. s r.o., Prahaplatnost od : 16.02.2017
platnost do : 16.02.2022

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 16. června 2019.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.